Gode råd.

Denne samling af gode råde er ikke ment som utidig indblanding fra bestyrelsens side, men snarere som et udtryk for bestyrelsens omsorg for ejerlaugets medlemmer.

Brandsikkerhed - brandbekæmpelse.

Hvert år oplever vi perioder hvor vegetationen i sommerhusområdet er knastør, og hvor det derfor er særlig vigtigt at omgås åben ild med omtanke.

Den enkelte grundejer kan på forhånd gøre meget for at begrænse ilden, hvis uheldet er ude.

    1.Hav altid en branddasker hængende i nærheden.

    2.Hav altid en lang haveslange tilsluttet en udendørs vandhane.

    3.Undgå at lægge kvas og grene i lange rækker især langs skel.
    Læg derimod kvaset i en bunke på grundens højeste sted.
    Spred kvaset ud så der hurtigt vokser grønt op igennem.
    Det allerbedste er enten at bortkøre kvaset eller få det hugget til flis.

    4.Tøm altid aske og gløder ud i en stålspand. Luk med et tætsluttende låg.

    5.Gør lejere eller lånere af sommerhuset bekendt med forholdsregler vedrørende brandsikkerhed.

 

Kædesave.

Ved brug af kædesave, hvad enten den er el- eller benzindrevet, anvend altid sikkerhedsudstyr. ( Hjelm m/visir og høreværn - skærebukser - sikkerhedsstøvler)
Deltag evt. i et kursus om træfældning og sikkerhed.

Forebyggelse af indbrud.

Undgå at indrette dit sommerhus med alt for værdifulde ting.
Efterlad sommerhuset på en sådan måde, at det ser beboet ud og således, at eventuelle tyve kan se at sommerhuset ikke indeholder værdifulde ting - træk ikke gardinerne for.
Tøm postkassen i postkasseanlægget.
Lav aftaler om naboovervågning.
Gør det svært at bryde ind v.h.a. sikringsbeslag og låse. Mærk evt. værdigenstande.