Om ejerlauget / Ejerlauget

Ejerlauget

 
Ejerlauget.
 
Ejerlauget Vildholm er en grundejerforening bestående af 46 sommerhusparceller beliggende i Hanherred i den nordlige udkant af Tranum By mellem Limfjorden og Jammerbugten.
 
 
Ejerlauget Vildholm har til opgave at vedligeholde ejerlaugets veje samt fællesareal. Ejerlauget har endvidere et postkasseanlæg, som er opstillet på Solsortevej over for campingpladsen. Hvert år på den første lørdag efter St. Bededag afholdes ejerlaugets generalforsamling. De sidste par år på Skovsgaard hotel med stor tilslutning fra ejerlaugets medlemmer. Der afholdes hvert år en aktivitetsdag i september måned med det formål at få udført nogle praktiske arbejder på ejerlauget store fællesareal og for ikke mindst at fremme det sociale islæt afsluttes dagen med en fælles frokost.
 

 

Ejerlaugets medlemmer.

Medlemsliste findes på medlemssiden. Husk at melde adresseforandring til kassereren.