Om ejerlauget / Postkassesystem

Postkassesystem

Postkassesystemet.

Ejerlaugets postkassesystem findes på Solsortevej over for Camping Skovly. Systemet består af 57 postkasser samt en reklameboks. Efter aftale med postvæsenet lægges reklamer i  reklameskabet for at undgå overfyldte postkasser.

En overfyldt postkasse signalerer til evt. indbrudstyve, at det enkelte sommerhus sjældent er beboet og uden opsyn.

Hver grundejer i Ejerlauget Vildholm har ret til en postkasse. Som en ekstra service tilbød ejerlauget, da postkassesystemet i 2003 blev flyttet til den nuværende plads, postkasser til grundejere uden for ejerlauget, nemlig beboere på Solsortevej og Nattergalevej.
Det har siden hen vist sig, at flere har ønsket en postkasse end, der i sin tid blev givet tilsagn om.
Der er stadig ledige postkasser, og alle grundejeres ønsker om en postkasse vil blive efterkommet. Alligevel opfordrer bestyrelsen til følgende: Hvis man ikke absolut er interesseret i at modtage post til sit sommerhus maner bestyrelsen til tilbageholdenhed m.h.t. at kræve en postkasse opsat.
Alle ejerlaugets medlemmer er selvfølgelig velkommen til at forsyne sig med reklamer og tilbudsaviser fra reklameskabet. Endvidere har vi aftalt med postvæsenet, at Hanbobladet kan hentes her i sommersæsonen.
Nøgler.
Af praktiske grunde må der kun anvendes de af bestyrelsen i sin tid udleverede nøgler med tilhørende låse i postkasserne.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at omgruppere postkasserne som følge af nye brugere o.a.

 
Bortkomst af nøgler.
Skulle man have mistet nøglerne til sin postkasse findes der universalnøgler hos bestyrelsen på Ternevej 1 og Ternevej 8.
Da det er systemnøgler kan nye nøgler kun rekvireres gennem bestyrelsen og for egen regning.